ข้อมูล eBook

ชื่อ: จัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน

สำนักพิมพ์: เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: งานอดิเรก-ฝีมือ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้สำหรับคนที่มีใจรักและหลงใหลในเสน่ห์ของดอกไม้อย่างแท้จริง พร้อมแนะแนวการจัดดอกไม้ที่ถูกวิธีและง่ายสำหรับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง กับรูปแบบทั้งทางมาตรฐานและงาน Design ที่มาพร้อมกับIdea ใหม่ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-07 00:36
2020-10-04 00:02
2020-09-27 00:11
2020-09-27 00:11
2020-08-16 06:04
2020-08-16 06:04