ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือแม่บ้าน ถนอม&แปรรูป อาหารเกษตร

ผู้แต่ง: วิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์

สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-10-25 00:29
2020-09-26 00:42