ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานศิลปศึกษา

ผู้แต่ง: เบญญาภา โสภณและปาลีพัชร โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอ 30 โครงงานศิลปศึกษษพร้อมวิธีทำเป็นขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมใบงานและใบความรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-27 00:11